FCCER-CN

Wkłady wielokrotnego użycia, wykonany z glinki ceramicznej - typ świecowy, bezgwintowy.


Opis produktu:


Wkłady glinki ceramicznej. Usuwa zanieczyszczenia mechaniczne takie jak: piasek, rdza, zawiesiny. Niski mikronaż wkładu (0,3 µm), pozwala usuwać wody niektóre bakterie, wirusy i cysty. Poszczególny egzeplarz może być użyty wielokrotnie, po uprzednim umyciu (przepłukaniu) bieżącą wodą.Wkład bezgwintowy zaprojektowany do współpracy z systmem EKOFP4. Produkt przeznaczony jest do filtracji wody zimnej.

Dostępny rozmiar wkładów: 10" x 2"
Dostępny mikronaż wkładów: 0,3


Szczegółowe informacje znajdują się w karcie PDF.