FCPSx-CN

Wkłady z włókniny polipropylenowej, wykonane w technologii "Melt - blown", typ świecowy - bezgwintowy.


Opis produktu:


Wkłady z włókniny polipropylenowej, wykonane w technologii "Melt - blown", typ świecowy. Wykonane z 100% czystego polipropylenu (bez żadnych domieszek). Wkłady usuwają zanieczyszczenia mechaniczne takie jak: piasek, rdza, zawiesiny. Wkłady bezgwintowe zaprojektowane do współpracy z systemem EKOFP4. Produkty przeznaczone do filtracji wody zimnej.

Dostępny rozmiar wkładów: 10" x 2"
Dostępny mikronaż wkładów: 5, 20


Szczegółowe informacje znajdują się w karcie PDF.