Seria FCHOT3

Mechaniczny wkład harmonijkowy wielokrotnego użycia, do wody gorącej.


Opis produktu:


Mechaniczny wkład harmonijkowy wielokrotnego użycia, do wody gorącej. Wkład usuwa zanieczyszczenia mechaniczne takie jak: piasek, rdza, zawiesiny. Poszczególny egzemplarz może być użyty do 3 razy, po uprzednim umyciu (przepłukaniu) bieżącą wodą. Seria FCHOT3 przeznaczona jest do filtracji wody gorącej.

Dostępny rozmiar wkładów: 10", 20"
Dostępny mikronaż wkładów: 20


Szczegółowe informacje znajdują się w karcie PDF.

Materiały do pobrania:


Seria FCHOT3 - Karta katalogowa