Seria FCPHHxM

Mechaniczny wkład siatkowy wielokrotnego użycia, do wody gorącej.


Opis produktu:


Mechaniczny wkład siatkowy wielokrotnego użycia, do wody gorącej wykonany z siatki nylonowej oraz polipropylenu. Wkład usuwa zanieczyszczenia mechaniczne takie jak: piasek, rdza, zawiesiny. Poszczególny egzeplarz może być użyty wielokrotnie, po uprzednik umyciu (przepłukaniu) bieżącą wodą. Seria FCPHHxM przeznaczona jest do filtracji wody gorącej.

Dostępny rozmiar wkładów: 10"
Dostępny mikronaż wkładów: 20, 50, 100, 150


Szczegółowe informacje znajdują się w karcie PDF.

Materiały do pobrania:


Seria FCPHHxM - Karta katalogowa