FCPRA-2S

Wkład z włókniny polipropylenowej wykonanej w technologii


Opis produktu:


Wkład z włókniny polipropylenowej wykonanej w technologii "Melt-Blown" wypełniony polifosfatem. Usuwa zanieczyszczenia mechaniczne takie jak: piasek, rdza, zawiesiny, nie mniejsze niż 5 µm. Polifosfat odpowiedzialny jest za wytrącanie z wody związków powodujących powstawanie "kamienia" (anti-scale). Wkład przeznaczony jest do filtracji wody zimnej.

Dostępny rozmiar wkładów: 10"
Dostępny mikronaż wkładów: 5


Szczegółowe informacje znajdują się w karcie PDF.

Materiały do pobrania: