FCCER

Wkład wielokrotnego użycia, wykonany z glinki ceramicznej.


Opis produktu:


Wkład z glinki ceramicznej. Usuwa zanieczyszczenia mechaniczne takie jak: piasek, rdza, zawiesiny. Niski mikronaż wkładu (0,3 µm), pozwala usuwać z wody niektóre bakterie, wirusy i cysty. Poszczególny egzeplarz może być użyty wielokrotnie, po uprzednim umyciu (przepłukaniu) bieżącą wodą. FCCER jest przeznaczony do filtracji wody zimnej.

Dostępny rozmiar wkładów: 10"
Dostępny mikronaż wkładów: 0,3


Szczegółowe informacje znajdują się w karcie PDF.

Materiały do pobrania:


FCCER_FCCERB - Karta katalogowa