Seria FCPNNxM

Mechaniczne wkłady siatkowe wielokrotnego użycia.


Opis produktu:


Mechaniczne wkłady wielokrotnego użycia, wykonane z siatki polipropylenowej. Wkłady usuwają zanieczyszczenia mechaniczne takie jak: piasek, rdza, zawiesiny.  Wkłady mogą być użyte wielokrotnie, po uprzednim umyciu (przepłukaniu) bieżącą wodą. Seria FCPNNxM przeznaczona jest do filtracji wody zimnej.

Dostępny rozmiar wkładów: 10"
Dostępny mikronaż wkładów: 20, 50, 100, 150


Szczegółowe informacje znajdują się w karcie PDF.

Materiały do pobrania:


Seria FCPNNxM - Karta katalogowa