Zasady korzystania z witryny


Witamy na naszej stronie internetowej. Korzystanie z niej jest równoznaczne z akceptacją poniższych warunków i zasad.
Terminy "GSP" oraz "GSP Group" odnoszą się do właściciela strony internetowej.
Termin „Użytkownik” odnosi się do osoby przeglądającej stronę.

- Zawartość strony ma charakter jedynie informacyjny. Może być zmieniana bez uprzedzenia.

- GSP Group nie ponosi odpowiedzialności prawnej a także nie gwarantuje jakości, dokładności i kompletności informacji oraz materiałów znajdujących się lub oferowanych na tej witrynie. Niniejszym mogą one zawierać nieścisłości lub błędy

- Za szkody powstałe poprzez korzystanie z jakichkolwiek informacji lub materiałów zawartych na tej witrynie odpowiedzialny jest użytkownik,

- Wszystkie materiały zawarte w witrynie są własnością GSP Group i nie mogą być kopiowane, powielane i wykorzystywane bez pisemnej zgody właściciela.

- Wszystkie znaki handlowe prezentowane na naszej witrynie, które nie są własnością GSP Group posiadają zgodę właściciela na ich użytkowanie.

- Nieautoryzowane korzystanie z tej witryny może być powodem roszczeń za szkody oraz/lub być wykroczeniem.

- Witryna może zawierać łącza do innych stron. Łącza umieszczone są w celach informacyjnych. GSP Group nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych których nie jest właścicielem.

- Tworzenie linków do witryny GSP Group i umieszczanie ich na innych stronach internetowych bez uprzedniej pisemnej zgody Aquafilter jest zabronione

- Korzystanie przez użytkownika z tej witryny oraz jakiekolwiek spory powstałe w wyniku korzystania z niej podlegają prawu Stanów Zjednoczonych.

Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

Wszelkie dane zawarte na tej witrynie mają charakter jedynie informacyjny. GSP Group dokłada wszelkich starań aby wszystkie publikowane materiały były aktualne i dokładne jednak nie wystawia żadnego rodzaju zaświadczeń ani gwarancji (wyraźnych lub domniemanych) o kompletności, dokładności, odpowiedzialności, stosowności zawartych informacji. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wykorzystanie publikowanych informacji. GSP Group nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron do których łącza można znaleźć na tej stronie. Publikacja łączy nie oznacza popierania i propagowania poglądów w nich wyrażonych.

Zasada poufności

Zasada poufności określa w jaki sposób GSP Group korzysta i chroni wszelkie informacje, które są gromadzone podczas użytkowania witryny. Wszystkie przekazane informacje są użyte zgodnie z poniższą zasadą poufności.
GSP Group zastrzega sobie prawo do zmiany tej zasady poufności.

Jakie informacje są nam potrzebne?

W pewnych miejscach na stronie może okazać się konieczne podanie następujących informacji:

  • Imię i nazwisko
  • Informacje kontaktowe kraj, miasto adres email
  • Inne potrzebne informacje

Co robimy ze zgromadzonymi informacjami

Zebrane informacji wykorzystywane są do poznania potrzeb użytkowników, ich sprawniejszej obsługi a także:

  • Poprawy produktów i usług.
  • Wysyłania na podany adres e-mail informacji o nowościach, ofertach specjalnych lub innych informacji związanych z firmą GSP Group.
  • Badań rynkowych.

Bezpieczeństwo

GSP Group zobowiązuje się zapewnić ochronę danych użytkowników. Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub ujawnieniu danych GSP Group zastosował odpowiednie procedury elektroniczne, zarządzające i fizyczne aby zabezpieczyć i chronić informacje, które gromadzi w postaci elektronicznej.

Łącza do innych stron internetowych Witryna GSP Group może zawierać łącza do innych stron internetowych jednak nie ponosi odpowiedzialności za treści na nich publikowane.

Kontrola Twoich danych osobowych

Użytkownik może zażądać zawężenia zakresu gromadzenia danych lub korzystania z jego danych personalnych w następujący sposób:

  • Jeżeli użytkownik poprzednio zgodził się na wykorzystywanie danych personalnych do celów marketingu bezpośredniego, w dowolnej chwili może zmienić zdanie pisząc do nas lub wysyłając emalia na adres: info@gsp.pl

GSP Group nie będzie sprzedawał, dystrybuował ani oddawał w leasing danych osobowych użytkowników osobom trzecim, chyba że posiada ich pozwolenie lub jest zobowiązany to zrobić przepisami prawa. GSP Group może wykorzystać dane osobowe użytkowników aby wysłać im informacje o nowościach, ofertach specjalnych itp.

Kontakt

Użytkownik może skontaktować się z GSP Group pod następującym adresem pocztowym podanym w dziale kontakt lub info@gsp.pl

Użytkownik ma prawo do zmian i uzupełniania danych osobowych. W takim przypadku wystarczy drogą elektroniczną wysłać wszelkie dane wymagające korekty.