Seria FCPS

Wkłady z włókniny polipropylenowej, wykonane w technologii "Melt - blown". Produkty z certyfikatrm NSF.


Opis produktu:


Wkłady z włókniny polipropylenowej, wykonane w technologii "Melt - blown". Wykonane z 100% czystego polipropylenu (bez żadnych domieszek). Wkłady usuwają zanieczyszczenia mechaniczne takie jak: piasek, rdza, zawiesiny. Produkty z certyfikatrm NSF, przeznaczone do filtracji wody zimnej.

Dostępny rozmiar wkładów: 5", 10", 20", 30", 40", 10"BB, 20"BB
Dostępny mikronaż wkładów: 1, 5, 10, 20, 50


Szczegółowe informacje znajdują się w karcie PDF.

Materiały do pobrania:


Seria FCPS - Karta katalogowa